Цибульська Наталія Богданівна

unnamed

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, кандидат економічних наук

 

У 2004 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Педагогічний стаж 5 років. За цей проміжок часу було освоєно дисципліни “Фінансовий менеджмент”, “Облік і аудит у банку”, “Звітність кредитних установ” “Економіка підприємства”, “Стратегічний менеджмент”, “Теорія організації” та ін.

Наукові інтереси: рейтингування банківських установ, формування ринку рейтингових послуг, облік і звітність банків.

Науковий доробок Цибульської Н. Б. становить 26 наукових праць, зокрема 15 статей у фахових виданнях та 11 тез доповідей на конференціях.