МАГІСТРАТУРА

МАГІСТРАТУРА
Спеціальність: «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» Спеціалізація: «Адміністративний менеджмент у публічних організаціях» «Адміністративний менеджмент у бізнес-структурах»   Спеціальність: «МЕНЕДЖМЕНТ» Спеціалізація: «Управління фінансово-економічною безпекою» Супер пропозиція: для вступу необхідно диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра з БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ.   Форма навчання: ДЕННА та ЗАОЧНА Термін навчання: 1 рік і 4 місяці.   У рамках магістерської програми «Адміністративний менеджмент у публічних організаціях» здійснюється підготовк...
Read More

Управління фінансово-економічною безпекою

Управління фінансово-економічною безпекою
Професіонал з фінансово-економічної безпеки може займати посади: професіонал/фахівець з фінансово-економічної безпеки підприємства/організації, професіонал з корпоративного управління, фахівець у сфері банківської фінансово-економічної безпеки (філії банку, іншої фінансової установи), експерт із зовнішньоекономічних питань, економічний радник, консультант з фінансово-економічних питань на підприємствах різних форм власності, фахівець з організації майнової та особистої безпеки суб'єктів господарювання, ризик-менеджер, менеджер страхових компаній, фінансовий радник, біржовий...
Read More

Адміністративний менеджмент

Адміністративний менеджмент
Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності може займати посади: державний управлінець, менеджер муніципального управління, адміністративний менеджер в підприємницьких структурах, керівник громадських організацій, керівник департаментів місцевих та регіональних органів управління. Розвиток конкуренції та динаміка середовища вимагає від підприємств пошуку нових креативних та нетривіальних рішень. Ординарні та примітивні рішення не цікаві сьогоднішньому споживачу, роботодавцю та власнику. Виходячи з глибокого розуміння цієї проблеми було сформовано освітню магістерську про...
Read More