Ірина Яремко брала участь у семінарі «Формування громадянських компетентностей у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

24726678_1808576972774596_931794667_n
Викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» Ірина Яремко була учасником семінару-тренінгу з питань «Формування громадянських компетентностей у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».
Даний захід проводився в Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (Національне агентство України з питань державної служби) в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» для керівників та викладачів магістерських програм “Публічне управління та адміністрування”.
Метою семінару-тренінгу було підвищення кваліфікації та підготовка тренерів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) для системи професійної освіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, розробка і впровадження модулів з ОДГ/ОПЛ в освітні програми вищих навчальних закладів, а також методик розвитку громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Навчання проводилось у два змістовних блоки (жовтень-листопад).
БЛОК А. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як засіб утвердження демократії.
БЛОК Б. Основи викладання курсу ОДГ/ОПЛ в системі підготовки державних службовців.

24726630_1808571956108431_95975582_n