Химич Оксана Володимирівна

Химич

Старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту  Інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка», кандидат економічних наук.

Закінчила у 2007р. Національний університет «Львівська політехніка», здобула повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва (диплом з відзнакою).

Педагогічний стаж: 8 років. За цей проміжок часу було освоєно дисципліни “Фінансовий менеджмент”, “Психологія управління”, “Податкова система”, “Фінанси підприємств”, “Інвестування”, «Фінанси» здійснювала керівництво виробничою практикою та дипломним проектуванням.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Планування та регулювання інвестиційної діяльності на мезорівні» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Напрями наукових досліджень – управління розвитком національного господарства Україні й інвестиційною діяльністю: макро- та мезорівні.

У науковому доробку Химич Оксани Володимирівни 35 науково-методичних праць з них 10 статей у фахових виданнях та 1 стаття у міжнародному виданні, 2 конспекти лекцій, 6 методичних рекомендацій для виконання індивідуальних та контрольних робіт, 2 методичні праці у ВНС НУ «ЛП», у тому числі участь у конференціях та круглих столах.

Статті у фахових виданнях:

  1. Hymych O. V. Assessment and modeling of economic development and investment of the national economy of Ukraine and regions / O. E. Kuzmin, O. V. Pyrog, O. V. Hymych // European Applied Sciences. – 2013. – № 2 (January). – P. 114–122.
  2. Химич О. В. Сучасний стан надходження інвестицій в регіони України [Електронний ресурс] / О. В. Химич // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журналу : http:www/economy.nayka.com.ua.
  3. Химич О. В. Основи формування інвестиційних карт / О. В. Химич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-тех. праць. –  Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 295–302.
  4. Химич О.В. Інвестиції в регіони України: проблеми і тенденції // Вісник Національного університету  «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» № 767. –  Львів, 2013.  – С. 233–243.

Хоббі: подорожі, читання книг. Улюблені вислови: «Не помиляється той, хто нічого не робить», «Все що нас не вбиває, робить нас сильнішими».